Sensommaren och början på hösten blir avgörande. Då behöver det tas sådana beslut som senare i år kan lyfta ekonomin ur det nuvarande bottenläget. Annars väntar en betydligt värre situation än vi hittills har sett. Hälsoläget spelar givetvis en viktig roll. Det är nödvändigt att dämpa spridningen av coronaviruset och få ner antalet dödsfall till följd av pandemin. Detta har hittills gått alltför långsamt och det finns befogad oro för...
En regeringskris tycks vara under uppsegling till hösten, sedan facket har lagt in sitt veto mot förändringar i arbetsrätten. Men strikta lagregler om anställningsskydd är ingen självklar facklig ståndpunkt. LO var länge emot sådant, eftersom frågorna kan lösas avtalsvägen. Januariavtalet är grundvalen för samarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. När det gäller arbetsrätten och reglerna om anställningsskydd är avtalet mycket tydligt i sina formuleringar. Det kan vara värt att läsa...
När Frankrike och Tyskland enas om en gemensam linje, brukar EU ta nya steg framåt. Det var länge sedan sist, men nu tvingar coronakrisen fram förändring. Motsträviga länder som Sverige kan knappast hindra det. Den fransk-tyska pakten var länge EU:s verkliga maktcentrum. Vad som gjordes upp mellan Frankrikes president och Tysklands förbundskansler satte en rörelseriktning som alla andra var tvungna att förhålla sig till. Det gällde på 1960-talet under Charles de...

Johan Schück

Jag är journalist med bred samhällsekonomisk inriktning. Mina intressen gäller främst makroekonomi, ekonomisk politik och internationell ekonomi.

Tel. 070 620 1138
Epost: johan.schuck@johanschuck.se

Nya inlägg

Ut ur coronakrisen så fort som möjligt: ge tillbaka friheten som gått förlorad!

Sensommaren och början på hösten blir avgörande. Då behöver det tas sådana beslut som senare i år kan lyfta ekonomin ur det nuvarande bottenläget....

Regeringskris om anställningsskydd, går detta att undvika?

En regeringskris tycks vara under uppsegling till hösten, sedan facket har lagt in sitt veto mot förändringar i arbetsrätten. Men strikta lagregler om anställningsskydd...

Fransk-tyskt initiativ för EU framåt, Sverige bör inte stå vid sidan om

När Frankrike och Tyskland enas om en gemensam linje, brukar EU ta nya steg framåt. Det var länge sedan sist, men nu tvingar coronakrisen...

Risker finns med stigande statsskuld, men nu är alternativet ännu sämre

Statens växande budgetunderskott, till följd av coronakrisen, betyder att behovet av att låna ökar explosionsartat. Ska vi vara oroliga över det? Ja, litet grann...

Coronakrisens fyra skeden, hur ska vi hitta vägen ut?

Hur ska ekonomin komma ur coronakrisen? Det ser ut att bli en stegvis process som nog tar längre tid än vad många tänker sig....