Sveriges ekonomi befinner sig i en synnerligen allvarlig situation. Om coronakrisen blir djup och långvarig är faran att flera av de svenska storföretagen går omkull. Det skulle få återverkningar som inte fångas upp i den senaste tidens prognoser. Nationalekonomiska föreningen höll på onsdagen ett webbaserat seminarium om coronakrisen som inleddes med två vittnesmål från näringslivet. Det var Axel Johnson AB:s styrelseordförande Caroline Berg som berättade om läget i framför allt...
Mikael Kvart, som är min svåger, bor med sin familj i Seattle som - efter New York - är USA:s mest coronadrabbade stad. Han berättar här i ett gästinlägg om hur vardagen kan bli när så gott som allt normalt liv har upphört. Det handlar om en krissituation som vi i Sverige ännu inte är i närheten av: "SEATTLE. Som bosatt i Seattle, Washington, har jag nu levt med coronaviruset...
Det finns en stor brist i regeringens och samarbetspartiernas nya krispaket: de småföretag som behöver nytt ägarkapital får ingen hjälp. Följden kan bli en utslagning som annars inte hade varit nödvändig. Först ska sägas att en hel del går åt rätt håll i det nya krispaketet. Småföretagen lyfts av stora kostnader genom tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Staten ska även ta på sig en del av den kostnad som uppstår...

Johan Schück

Jag är journalist med bred samhällsekonomisk inriktning. Mina intressen gäller främst makroekonomi, ekonomisk politik och internationell ekonomi.

Tel. 070 620 1138
Epost: johan.schuck@johanschuck.se

Nya inlägg

Nu gäller det att förhindra ekonomisk katastrof, i coronakrisens spår

Sveriges ekonomi befinner sig i en synnerligen allvarlig situation. Om coronakrisen blir djup och långvarig är faran att flera av de svenska storföretagen går...

Direkt från coronastängda Seattle: fritt att köpa vapen och marijuana

Mikael Kvart, som är min svåger, bor med sin familj i Seattle som - efter New York - är USA:s mest coronadrabbade stad. Han...

Saknas i krispaketet för småföretag: staten bör kunna gå in som delägare

Det finns en stor brist i regeringens och samarbetspartiernas nya krispaket: de småföretag som behöver nytt ägarkapital får ingen hjälp. Följden kan bli en...

Coronasmittan måste hejdas, annars blir det svårt att rädda ekonomin

Inga enkla recept biter på coronakrisen! Det hjälper inte att stänga hela samhället, men inte heller slopa alla restriktioner. Istället krävs det en svår...

Coronakrisen leder till recession eller – ännu värre – till depression

Coronavirusets spridning - och hur man försöker hindra den - håller på att driva världsekonomin in i en recession. Om alltihop fortsätter som hittills,...