Vad är det som saknas? Den frågan är ofta viktigast när man läser regeringens utläggningar om den ekonomiska politiken. Det väsentliga står mellan raderna. Så var det nyligen i regeringsförklaringen med den omfattande skattereform som regeringen och dess samarbetspartier hade gjort upp om i Januariavtalet. Där har meningsskillnaderna tydligen varit så stora att reformen tills vidare är lagt på is. Man har inte ens kunnat enas om direktiven till de...
Är skattereformen lagd på hyllan? Den lyste i varje fall med sin totala frånvaro när statsminister Stefan Löfven läste upp regeringsdeklarationen. Vad han där hade att säga om skatterna var endast följande: ”Från årsskiftet avskaffas värnskatten. En bankskatt ska införas för att finansiera satsningar på försvaret. Arbetet mot skattefusk och skatteundandragande fortsätter oförtrutet. När skatteflykten är gränsöverskridande måste också arbetet mot den vara det. Pensionärerna har i genomsnitt fått 1 600 kronor mer i...
Riksbanken överraskar genom att hålla fast vid sin prognos om en höjning av reporäntan kring nästa årsskifte. Med detta går man emot alla utomstående bedömare som trodde att planerna på en räntehöjning skulle överges. Vad Riksbanken nu har beslutat är att hålla reporäntan oförändrad på -0,25 procent, vilket var helt väntat. Man har också justerat räntebanan (som är en prognos för dess kommande räntebeslut), fastän på ett förvånande sätt. Det...

Johan Schück

Jag är journalist med bred samhällsekonomisk inriktning. Mina intressen gäller främst makroekonomi, ekonomisk politik och internationell ekonomi.

Tel. 070 620 1138
Epost: johan.schuck@johanschuck.se

Nya inlägg

EU-samarbetet kan ges behövlig energi, så snart Brexit är avklarat

Vad händer i EU efter Brexit? Många andra problem finns att hantera. Men svaret kan ändå vara att det europeiska samarbetet ges ny energi,...

Striden går vidare mellan Donald Trump och Federal Reserve

Maktkampen mellan Donald Trump och den amerikanska centralbanken Federal Reserve är ännu inte avgjord. Presidenten har pressat hårt för räntesänkning, men vad som nu...

Motvind för industrin pekar mot sämre tider

Inköpschefsindex för industrin faller till den lägsta nivån på närmare tre år. Det är årsfacit för 2018 när uppgifterna för december nu kommer. Dämpningen...

Globalisering på reträtt: minskat importinnehåll i den svenska exporten

Här kommer en viktig nyhet som gäller globaliseringen. Den ser ut att vara på reträtt, åtminstone i ett viktigt avseende. Det gäller utvecklingen av...

George Soros är gammal och viktigare än någonsin

Behovet av George Soros har aldrig varit större än nu. I sin kamp för humanistiska värderingar kämpar han i allt brantare uppförsbacke. Just därför...