Framtidens välfärd blir dyrare än man hittills har räknat med. De offentliga finanserna behöver ett tillskott på cirka 30 miljarder kronor per år, om kostnaderna ska klaras. Den slutsatsen drar Konjunkturinstitutet i en ny rapport som hittills har föga uppmärksammats. Utgångspunkten för Konjunkturinstitutets rapport är att den offentligt finansierade välfärden ska upprätthållas även i framtiden, när de andelen äldre stiger kraftigt. Detta tolkas i rapporten som att det ska råda...
Näringslivet vill ta täten i klimatomställningen. Det hade man inte väntat sig för några år sedan. Men den omsvängning som sedan har inträffat är hoppingivande. Senast är det Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, som just har kommit med en rapport om vägval för klimatet. Den gäller hur Sverige ska klara det uppsatta målet att bli klimatneutralt till 2045. https://issuu.com/iva-publikationer/docs/iva-vagval-for-klimatet-syntesrapport Rapporten baseras på expertkunskaper, men utgår också från vad som redan händer eller är på gång...
Jag är i Dagens Industris ekonomistudio tillsammans med Frida Bratt från Nordnet. Vi talar om Riksbanken, börsen och SAS:s kontroversiella reklamfilm (som jag tycker att man skulle ha vågat hålla fast vid). Titta på: https://www.di.se/ditv/ekonomistudion/fredagspanelen-med-frida-bratt-och-johan-schuck/  

Johan Schück

Jag är journalist med bred samhällsekonomisk inriktning. Mina intressen gäller främst makroekonomi, ekonomisk politik och internationell ekonomi.

Tel. 070 620 1138
Epost: johan.schuck@johanschuck.se

Nya inlägg

När konjunkturen blir svagare kommer ingen undan politiken

Ingen kommer undan politiken, sjöng Marie Bergman till text av Ola Magnell. Det är en sanning som alltjämt gäller. Men nu handlar om varför...

Trots Trumps påtryckningar kan USA närma sig räntesänkning

USA:s centralbank, Federal Reserve, är satt under tryck från Donald Trump som ogillar självständiga institutioner. Presidenten har vid upprepade tillfällen gått ut med nedsättande formuleringar...

EFN förklarar genus

EFN:s Johan Schück förklarar ekonomin ur ett genusperspektiv. Han berör bland mycket annat historiska och nutida orsaker till löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Här...

Kina visar mer transparens vid Nationella Folkkongressen

Gästskribent: Hubert Fromlet, affilierad professor vid Linnéuniversitetet. Nyligen avslutades Kina sin 13:e Nationella Folkkongress. Detta är en betydelsefull sammankomst med närmare 3 000 delegater från...

Spänning om konjunkturutsikterna: Riksbanken mer optimistisk än marknaden

Spänning råder mellan Riksbanken och marknaden. Det gäller synen på konjunkturutsikterna som skiljer sig kraftigt. Resultatet syns på räntorna som drar åt olika håll. Det...