Den svenska modellen har klarat krisen. Förra årets väldiga avtalsrörelse kunde genomföras utan en enda arbetskonflikt som ledde till förlorade arbetsdagar. Det är styrkeprov som nog ganska få hade vågat räkna med, skriver krönikören Johan Schück (i tidningen Arbetsmarknadsnytt den 24 februari 2021). Visserligen förekom en del skrammel, i form av varsel om stridsåtgärder, men ingenstans utlöstes varslen. Antalet strejkdagar under avtalsrörelsen hittills har varit noll, enligt Medlingsinstitutet. Den etablerade förhandlingsmodellen...
Det finns ingenting att skryta med vad gäller Sveriges hittillsvarande sjukdomsbekämpande insatser mot covid-19-viruset, menar gästskribenten Hubert Fromlet som är affilierad professor vid Linnéuniversitetet. Här framför han flera förslag till förbättringar. Min avsikt här är inte att här göra upp en lång lista med förslag till förbättrad coronabekämpning. Som ekonom har jag inte kunskaper nog att fördjupa mig i virusrelaterade detaljfrågor. Däremot hoppas jag att efter många års akademisk analys...
Inflationen vaknar till liv igen, efter att länge ha legat i dvala. I januari hoppar den upp till 1,7 procent, efter tidigare ha legat strax över noll. Det är en kraftfull dementi av alla tidigare dödförklaringar. Januari är en vansklig månad när det gäller att bedöma inflationen. Kring årsskiften är det gott om tillfälliga effekter som kan få stort genomslag, vilket ofta gör att inflationstalen tillfälligt blir högre. Så är det...

Johan Schück

Jag är journalist med bred samhällsekonomisk inriktning. Mina intressen gäller främst makroekonomi, ekonomisk politik och internationell ekonomi.

Tel. 070 620 1138
Epost: johan.schuck@johanschuck.se

Nya inlägg

Den svenska modellen klarade styrkeprovet

Den svenska modellen har klarat krisen. Förra årets väldiga avtalsrörelse kunde genomföras utan en enda arbetskonflikt som ledde till förlorade arbetsdagar. Det är styrkeprov...

Sverige behöver ökad transparens och öppenhet i kampen mot corona

Det finns ingenting att skryta med vad gäller Sveriges hittillsvarande sjukdomsbekämpande insatser mot covid-19-viruset, menar gästskribenten Hubert Fromlet som är affilierad professor vid Linnéuniversitetet....

Ryktet om inflationens död är väsentligt överdrivet

Inflationen vaknar till liv igen, efter att länge ha legat i dvala. I januari hoppar den upp till 1,7 procent, efter tidigare ha legat...

Riksbanken väljer helgardering beträffande vägen ut ur krisen

Riksbankens nya räntebesked är att man håller fast vid nuvarande linje och samtidigt håller alla dörrar öppna. Reporäntan väntas ligga kvar på nollnivå ända...

Lyssna på IMF, till nytta för Sverige!

Sverige får beröm av IMF för hur ekonomin har skötts under coronakrisen. Men lovorden följs av uppmaningar att gå vidare med reformer. Det är...