När Frankrike och Tyskland enas om en gemensam linje, brukar EU ta nya steg framåt. Det var länge sedan sist, men nu tvingar coronakrisen fram förändring. Motsträviga länder som Sverige kan knappast hindra det. Den fransk-tyska pakten var länge EU:s verkliga maktcentrum. Vad som gjordes upp mellan Frankrikes president och Tysklands förbundskansler satte en rörelseriktning som alla andra var tvungna att förhålla sig till. Det gällde på 1960-talet under Charles de...
Statens växande budgetunderskott, till följd av coronakrisen, betyder att behovet av att låna ökar explosionsartat. Ska vi vara oroliga över det? Ja, litet grann – även om alternativet är betydligt sämre. Budgetunderskottet under 2020 blir mer än 400 miljarder kronor, enligt en ny beräkning från Riksgälden. Av underskottet beror ungefär en tredjedel på att ekonomin har gått in i en djup recession, på grund av coronakrisen. Övriga två tredjedelar förklaras...
Hur ska ekonomin komma ur coronakrisen? Det ser ut att bli en stegvis process som nog tar längre tid än vad många tänker sig. Att nedgången har gått brant betyder inte att vändningen uppåt blir lika snabb. Stockholms handelskammare har tagit initiativet till en omstartskommssion som består av elva experter på olika områden, under ledning av den välkände ekonomen Klas Eklund. Från denna grupp ska det komma en omfattande rapport...

Johan Schück

Jag är journalist med bred samhällsekonomisk inriktning. Mina intressen gäller främst makroekonomi, ekonomisk politik och internationell ekonomi.

Tel. 070 620 1138
Epost: johan.schuck@johanschuck.se

Nya inlägg

Fransk-tyskt initiativ för EU framåt, Sverige bör inte stå vid sidan om

När Frankrike och Tyskland enas om en gemensam linje, brukar EU ta nya steg framåt. Det var länge sedan sist, men nu tvingar coronakrisen...

Risker finns med stigande statsskuld, men nu är alternativet ännu sämre

Statens växande budgetunderskott, till följd av coronakrisen, betyder att behovet av att låna ökar explosionsartat. Ska vi vara oroliga över det? Ja, litet grann...

Coronakrisens fyra skeden, hur ska vi hitta vägen ut?

Hur ska ekonomin komma ur coronakrisen? Det ser ut att bli en stegvis process som nog tar längre tid än vad många tänker sig....

Efter coronakrisen läggs mer av ansvaret för välfärden på staten

Sveriges kommuner och regioner, SKR, är optimistiskt och ändå ser det väldigt besvärligt ut. Kommunerna och regionerna tyngs av coronakrisen och har svårt att...

Statligt stöd vid korttidsarbete är inget hinder för aktieutdelning

Politiska partier från höger till vänster tävlar just nu om att hindra aktieutdelningar från företag som tar emot statligt stöd vid korttidsarbete. Men de...