Sverige går igenom en regeringskris, men utan att det förvärrar den ekonomiska krisen. Börskurser, marknadsräntor och kronans växelkurs har knappast påverkats. De prognoser för ekonomin som kommer nu pekar på fortsatt återhämtning. Hur Sverige styrs är självfallet inte oväsentligt för ekonomin. Det visar tidigare politiska kriser där det har funnits en brist på förtroende för de styrandes förmåga att hantera de offentliga finanserna och hålla ner inflationen. Det kostade mycket,...
Sverige har gått in i en regeringskris där tvisten påstås handla om införandet av marknadshyror. Men den verkliga sakfrågan bakom krisen är av betydligt mindre omfattning. Motsättningen gäller enbart hyressättningen i nybyggda hus och vilka hyror som ska gälla 15 år och uppåt efter färdigställandet. Hittills rör det sig enbart om ett utredningsförslag som nyligen överlämnades till regeringen. Men att utredningen tillsattes var en följd av januariavtalet och därmed ett...
Håll ögonen på inflationen! Ännu är det oklart ifall den senaste tidens prisuppgång snart har passerat eller om den ska bli början på ett kommande inflationshot. Den svenska inflationstakten var 2,1 procent i maj, enligt SCB. Det är mycket nära Riksbankens inflationsmål på två procent. Inflationen har därmed fallit tillbaka sedan i april då den hade en tillfällig topp på 2,5 procent. Under de kommande månaderna väntas en fortsatt nedgång, innan...

Johan Schück

Jag är journalist med bred samhällsekonomisk inriktning. Mina intressen gäller främst makroekonomi, ekonomisk politik och internationell ekonomi.

Tel. 070 620 1138
Epost: johan.schuck@johanschuck.se

Nya inlägg

Bra för demokratin: Regeringskrisen skapar inte ny kris i ekonomin

Sverige går igenom en regeringskris, men utan att det förvärrar den ekonomiska krisen. Börskurser, marknadsräntor och kronans växelkurs har knappast påverkats. De prognoser för...

Regeringskrisen sätter stopp för behövliga bostadsreformer

Sverige har gått in i en regeringskris där tvisten påstås handla om införandet av marknadshyror. Men den verkliga sakfrågan bakom krisen är av betydligt...

I coronakrisens spår ska inflationshotet inte avfärdas

Håll ögonen på inflationen! Ännu är det oklart ifall den senaste tidens prisuppgång snart har passerat eller om den ska bli början på ett...

Riksbanken efter Ingves – minskat mandat att möta finanskriser?

Hur ska Sverige klara nästa finansiella kris? Den frågan borde vara en utgångspunkt om man ska reformera Riksbanken. Men regeringen föreslår i stället nya...

Ljusa utsikter för ekonomin, men mycket måste klaras efter krisen

Nu går det bra för Sveriges ekonomi igen! BNP-sifforna för första kvartalet visar att det senaste årets tapp är återtaget. I konjunkturbarometrar och prognoser...