Magdalena Andersson som ny S-ledare betyder att det inte blir någon ny fastighetsskatt. Men annars är det fritt fram för skattehöjningar på en rad områden. Det enda som håller emot är om det saknas tillräckligt stöd i riksdagen. Allt talar för att Magdalena Andersson blir ny partiordförande för Socialdemokraterna. Samtliga i det ledande skiktet sluter upp och det ska till något mycket oväntat för att lägga hinder i vägen. Men vad...
Konjunkturen tappar tempo. Ekonomin pekar fortfarande uppåt, men inte lika starkt som tidigare i år. Tillväxten hämmas av brist på lediga resurser, allt ifrån kvalificerad arbetskraft till nödvändiga datachips. Under det senaste året har det gått bra för Sveriges ekonomi. Återhämtningen från det djupa raset under våren 2020 överträffar de flestas förväntningar. Det gäller framför allt industrin, men stora delar av handeln och tjänstesektorn har följt med uppåt. Jämfört med många...
Temperaturen stiger i den tyska valrörelsen, där utgången fortfarande är mycket oviss. Vilka frågor är viktigast för partierna och vad kan vi förvänta oss om den framtida ekonomiska politiken? Svar ges av gästskribenten Hubert Fromlet, Tysklandsexpert och affilierad professor vid Linnéuniversitetet. Ännu finns det inga indikationer på entydiga koalitionsalternativ efter förbundsdagsvalet i Tyskland den 26 september. Klart står dock att nästa förbundskansler kommer att ha det svagaste egna väljarstödet i...

Johan Schück

Jag är journalist med bred samhällsekonomisk inriktning. Mina intressen gäller främst makroekonomi, ekonomisk politik och internationell ekonomi.

Tel. 070 620 1138
Epost: johan.schuck@johanschuck.se

Nya inlägg

Stora skattehöjningar att vänta om Magdalena Andersson får bestämma

Magdalena Andersson som ny S-ledare betyder att det inte blir någon ny fastighetsskatt. Men annars är det fritt fram för skattehöjningar på en rad...

Återhämtningen går långsammare: konjunkturuppgången börjar dämpas

Konjunkturen tappar tempo. Ekonomin pekar fortfarande uppåt, men inte lika starkt som tidigare i år. Tillväxten hämmas av brist på lediga resurser, allt ifrån...

Urvattnad ekonomisk politik och svag regering väntar efter tyska valet

Temperaturen stiger i den tyska valrörelsen, där utgången fortfarande är mycket oviss. Vilka frågor är viktigast för partierna och vad kan vi förvänta oss...

Fara för kraftigt överhettad ekonomi till följd av regeringens valbudget

Sveriges ekonomi är redan inne i en stark återhämtning ur krisen. I det läget vill regeringen sätta in kraftiga stimulanser som ska påskynda uppgången....

Stefan Löfvens avgång bäddar för ännu en regeringskris

Stefan Löfvens avgång gör att sannolikheten för en regeringskris i höst plötsligt ökar. Hans efterträdare får svårare att driva igenom en budget, särskilt som...