Sveriges BNP föll med mer än åtta procent under våren och försommaren, till följd av coronakrisen. Det visar SCB:s nya BNP-indikator som bekräftar mångas tidigare farhågor. Men detta gäller vad som ligger bakom oss, medan den senaste tidens framtidsinriktade indikatorer däremot pekar uppåt. Andra kvartalet 2020 går till historien som bland de värsta som Sverige har varit med om, både från hälsosynpunkt och vad gäller ekonomin. Den snabba spridningen av...
Sensommaren och början på hösten blir avgörande. Då behöver det tas sådana beslut som senare i år kan lyfta ekonomin ur det nuvarande bottenläget. Annars väntar en betydligt värre situation än vi hittills har sett. Hälsoläget spelar givetvis en viktig roll. Det är nödvändigt att dämpa spridningen av coronaviruset och få ner antalet dödsfall till följd av pandemin. Detta har hittills gått alltför långsamt och det finns befogad oro för...
En regeringskris tycks vara under uppsegling till hösten, sedan facket har lagt in sitt veto mot förändringar i arbetsrätten. Men strikta lagregler om anställningsskydd är ingen självklar facklig ståndpunkt. LO var länge emot sådant, eftersom frågorna kan lösas avtalsvägen. Januariavtalet är grundvalen för samarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. När det gäller arbetsrätten och reglerna om anställningsskydd är avtalet mycket tydligt i sina formuleringar. Det kan vara värt att läsa...

Johan Schück

Jag är journalist med bred samhällsekonomisk inriktning. Mina intressen gäller främst makroekonomi, ekonomisk politik och internationell ekonomi.

Tel. 070 620 1138
Epost: johan.schuck@johanschuck.se

Nya inlägg

Katastrofalt ras för Sveriges ekonomi, men återhämtningen är redan här!

Sveriges BNP föll med mer än åtta procent under våren och försommaren, till följd av coronakrisen. Det visar SCB:s nya BNP-indikator som bekräftar mångas...

Ut ur coronakrisen så fort som möjligt: ge tillbaka friheten som gått förlorad!

Sensommaren och början på hösten blir avgörande. Då behöver det tas sådana beslut som senare i år kan lyfta ekonomin ur det nuvarande bottenläget....

Regeringskris om anställningsskydd, går detta att undvika?

En regeringskris tycks vara under uppsegling till hösten, sedan facket har lagt in sitt veto mot förändringar i arbetsrätten. Men strikta lagregler om anställningsskydd...

Fransk-tyskt initiativ för EU framåt, Sverige bör inte stå vid sidan om

När Frankrike och Tyskland enas om en gemensam linje, brukar EU ta nya steg framåt. Det var länge sedan sist, men nu tvingar coronakrisen...

Risker finns med stigande statsskuld, men nu är alternativet ännu sämre

Statens växande budgetunderskott, till följd av coronakrisen, betyder att behovet av att låna ökar explosionsartat. Ska vi vara oroliga över det? Ja, litet grann...