Världen står inför flera stora kriser under 2022.  Demokratin är utmanad i en rad länder, varav några i Europa. Geopolitiskt blir spänningarna allt större mellan USA och Kina, liksom Ryssland och Nato. Covidpandemin ser ut att, åtminstone tillfälligt, ta fart igen. Inget av dessa hot gäller dock den globala ekonomin som, enligt de allra flesta prognoser, har ett gott år framför sig. Återhämtningen från raset under krisåret 2020 fortsätter i...
Sverige borde ändra regler för sina offentliga finanser. Idag krävs överskott under en konjunkturcykel, men allt fler röster höjs för ett balansmål eller visst underskott. Starka skäl talar för en ändring, men hur ska man hindra systemet från att spåra ur? Dagens regler för de offentliga finanserna har tillkommit som en följd av 1990-talskrisen, då Sverige var mycket illa ut. Krisen hade många komponenter: kostnadskris, valutakris, finanskris och flera andra....
Räkna med att det kommande året blir stökigt! Världen kämpar fortfarande med pandemin och dess ekonomiska följder. Detta påverkar även ett förhållandevis välfungerande land som Sverige. Den globala ekonomin gör sig tydligt påmind även hos oss. Liksom andra måste vi räkna med allvarliga störningar i världshandeln när det gäller halvfabrikat, särskilt inom elektronik. Detta kan få till följd att delar av svenska näringslivet tidvis står stilla. Även andra transporter fördröjs, vilket...

Johan Schück

Jag är journalist med bred samhällsekonomisk inriktning. Mina intressen gäller främst makroekonomi, ekonomisk politik och internationell ekonomi.

Tel. 070 620 1138
Epost: johan.schuck@johanschuck.se

Nya inlägg

Årets största hot för globala ekonomin beror på världens politiska konflikter

Världen står inför flera stora kriser under 2022.  Demokratin är utmanad i en rad länder, varav några i Europa. Geopolitiskt blir spänningarna allt större...

Offentligt överskottsmål har gjort sitt, dags att gå över till ett balansmål

Sverige borde ändra regler för sina offentliga finanser. Idag krävs överskott under en konjunkturcykel, men allt fler röster höjs för ett balansmål eller visst...

Inför 2022: Vi behöver oberoende experter som Lars Calmfors

Räkna med att det kommande året blir stökigt! Världen kämpar fortfarande med pandemin och dess ekonomiska följder. Detta påverkar även ett förhållandevis välfungerande land...

Goda ekonomiska utsikter inför 2022 trots bakslag med pandemin

Ekonomin ser ganska ljus ut inför 2022, trots att pandemin plågar oss igen. Det kommande året kan faktiskt leda till en mild högkonjunktur. Men...

Inflationen gäller mycket mer än snabbt stigande energipriser

Inflationen verkade länge vara borta, men nu är den här igen. Sverige hade prisökningar på 3,6 procent i november och flera länder ligger ännu...