Riksbanken utökar sina köp av värdepapper för att dämpa följderna av coronapandemin. Problemen lindras på kort sikt, men ekonomin blir mer sårbar i ett längre perspektiv. Hur ska vägen till en mer normal situation se ut? De ekonomiska utsikterna har försämrats väsentligt under den senaste tiden, sedan coronapandemin kom in i en andra våg. Nu pågår sannolikt ett nytt BNP-fall, inte lika djupt som i våras – men ändå mycket...
Många känner att de är mer produktiva när de jobbar hemifrån. Men lagom är bäst. Därför finns det anledning att tänka efter när en livshotande pandemi inte längre sätter hård press. Människan är en social varelse. Vi är skapade för att mötas, inte för att länge vistas avskilt från varandra. Distansarbete behöver därför bedrivas med måtta. Coronakrisen ger anledning att med eftertryck hävda dessa enkla teser. Mycket talar ju för att...
Den närmaste tiden blir kritisk för USA och världen. Donald Trump har inte gett upp, utan prövar varje sätt att stanna kvar som president. Hur detta ska sluta är fortfarande en öppen fråga. Idag återstår två månader tills Joe Biden, sannolikt, installeras som USA:s näste president. Men perioden fram till den 20 januari ser ut att bli riskabel - för demokratin, ekonomin och mycket annat. Än så länge vägrar Trump att...

Johan Schück

Jag är journalist med bred samhällsekonomisk inriktning. Mina intressen gäller främst makroekonomi, ekonomisk politik och internationell ekonomi.

Tel. 070 620 1138
Epost: johan.schuck@johanschuck.se

Nya inlägg

Riksbankens balansgång: hur möta dagens kris utan att skapa nya kriser?

Riksbanken utökar sina köp av värdepapper för att dämpa följderna av coronapandemin. Problemen lindras på kort sikt, men ekonomin blir mer sårbar i ett...

En revolution – men då går hemarbetet för långt

Många känner att de är mer produktiva när de jobbar hemifrån. Men lagom är bäst. Därför finns det anledning att tänka efter när en...

Farlig period för USA och världen när Trump kämpar för att sitta kvar

Den närmaste tiden blir kritisk för USA och världen. Donald Trump har inte gett upp, utan prövar varje sätt att stanna kvar som president....

En genomgripande skattereform är önskvärd, men verkar politiskt omöjlig

Det svenska skattesystemet är moget för en genomgripande reform. Men hittills har inget hänt, eftersom den politiska viljan till en bred uppgörelse saknas. Ekonomen...

Vinner Biden slutligen över Trump? Valet i USA är ännu helt inte avklarat

USA-valet är inte slutligt avgjort. Ännu kan det inte uteslutas att förloraren Donald Trump lyckas trixa sig kvar. Och inte förrän i januari står...