Kärva tongångar är att vänta när finansminister Magdalena Andersson imorgon, torsdag, ger sin bild av de ekonomiska utsikterna. Hon gör det vid regeringens Harpsundsmöte som hålls inför höstens budget. Där tvingas hon konstatera att reformutrymmet är mycket begränsat. Redan i regeringens vårbudget, som lades fram i april, stod det klart att högkonjunkturen går mot sitt slut. Men för Sveriges del beräknades årets BNP-tillväxt ändå till 1,6 procent och arbetslösheten väntades...
Konjunkturnedgången blir allt tydligare. Det märktes i förra veckan när nya BNP-siffror visade att Sveriges BNP hade minskat under andra kvartalet. Nu syns det i den prognos med nedjusterade siffror som kommer från Konjunkturinstitutet, KI. I den nya prognosen ligger årets BNP-ökning på 1,5 procent – att jämföra med de 1,9 procent som KI spådde sent som i juni. Även under nästa år blir tillväxten dämpad: nu beräknas den till...
Maktkampen mellan Donald Trump och den amerikanska centralbanken Federal Reserve är ännu inte avgjord. Presidenten har pressat hårt för räntesänkning, men vad som nu beslutats räcker inte för att motsvara hans krav. Därför går striden vidare, till skada för USA och övriga världen. På onsdagskvällen, svensk tid, kom beslutet att Federal Reserve sänker sin styrränta med 0,25 procentenheter. Det är den första amerikanska räntesänkningen på tio år, alltså sedan sänkningarna...

Johan Schück

Jag är journalist med bred samhällsekonomisk inriktning. Mina intressen gäller främst makroekonomi, ekonomisk politik och internationell ekonomi.

Tel. 070 620 1138
Epost: johan.schuck@johanschuck.se

Nya inlägg

Extraval allt mer troligt, trots ingen vill ha det

Det är inte utan att man tänker på första världskriget! Knappast någon av de stridande parterna ville egentligen ha denna förödande kraftmätning som nästan...

Ohållbart att låta låga löner och dåliga pensioner finansiera välfärden

Gästskribent: Richard Murray, fil dr i nationalekonomi, f.d. chefsekonom vid Statskontoret. Olyckskorparna har länge kraxat att välfärden inte kommer att klaras framöver. När välfärdsstaten byggdes...

Konjunkturnedgången bör inte bli ett hinder för viktiga reformer

Konjunkturnedgången är här. Tecknen har blivit allt tydligare under den allra senaste tiden. Det gäller särskilt Konjunkturinstitutets barometer för januari och de många prognoser...

Skäl till oro för dagens höga bolån? Riksbanken och Finanspolitiska rådet ger olika svar

Hushållens höga skuldsättning utgör den största risken i svensk ekonomi, menar Riksbanken i sin nya stabilitetsrapport. Men nyligen förklarade Finanspolitiska rådet att just en...

EU-samarbetet kan ges behövlig energi, så snart Brexit är avklarat

Vad händer i EU efter Brexit? Många andra problem finns att hantera. Men svaret kan ändå vara att det europeiska samarbetet ges ny energi,...