Allmänt

Ekonomin på väg ut ur coronakrisen

Året har börjat bättre än det kanske verkar. Konjunkturinstitutets januaribarometer har just nått upp till samma nivå som före coronakrisen. Prognosmakarna har kommit med relativt ljusa bedömningar beträffande 2021. Ännu pekar inte allt åt rätt håll. Vaccineringen mot covid-19 går…

Ekonomisk Debatt recenserar Schücks ABC

Min bok Schücks ABC (Dialogos Förlag) har just fått en mycket positiv recension i tidskriften Ekonomisk Debatt. Denna tidskrift, som grundades av nyligen avlidne Assar Lindbeck tillsammans med Nils Lundgren, brukar beskrivas som Sveriges ledande forum för bred presentation av…