Hem Blogg Fällan från antikens Grekland kan bli orsak till krig mellan USA och...

Fällan från antikens Grekland kan bli orsak till krig mellan USA och Kina

Author

Date

Category

Rivaliteten mellan USA och Kina hotar världsfreden. Genom historien har kampen mellan två makter, där den ena är dominerande och den andra är uppåtsträvande, ofta lett till förödande krig. Ska det kunna undvikas denna gång?

Frågan är brännande, men problemställningen är ändå inte ny. Tvärtom har den sedan länge sysselsatt många stora tänkare. Bland de främsta i modern tid är Harvardprofessorn Graham Allison som är en talarna vid årets Engelsbergsseminarium, arrangerat av Axel och Margaret Ax:son Johnson-stiftelsen.

Graham Allison tar avstamp hos de gamla grekerna, närmare bestämt med historikern Thukydides som för närmare 2 500 år sedan skildrade det peloponnesiska kriget mellan Sparta och Aten.

Mest intressant i sammanhanget är upptakten till detta krig. Med Thukudides ord var det ”Atens uppgång, och den fruktan denna ledde till i Sparta, som gjorde krig oundvikligt.”

Samma beteendemönster har sedan gång på gång genom historien lett till krig. I många fall har dessa uppfattats som oundvikliga, trots deras förödande följder.

Situationen, som brukar kallas ”Thukydidesfällan”, var vad som låg bakom första världskriget, där kampen främst stod mellan det dittills dominerande Storbritannien och det uppåtsträvande Tyskland.

Exemplen är dock betydligt fler. Enligt Graham Allison har det under de senaste 500 åren utspelats åtminstone tolv stora krig som haft liknande bakgrund, medan det endast finns fyra fall under samma period där krig har kunnat undvikas.

Till dem som har utkämpats hör trettioåriga kriget, där Sverige spelade rollen som den uppåtsträvande makten – i rivalitet mot det dominerande Habsburg, alltså tysk-romerska kejsardömet.

Nu handlar det istället om USA och Kina, framför allt vem av dem som ska dominera i Asien. Amerikanernas traditionella övertag utmanas allt mer av kineserna, både ekonomiskt och politiskt.

Spänningen mellan dem är också militär, vilket medför växande krigsrisker. Parallellen dras ofta till första världskriget, där rivaliteten mellan stormakterna blev orsak till något som egentligen borde ha kunnat undvikas.

Men enligt Graham Allison, som har skrivit boken ”Destined for war: Can America and China escape Thucydides´s trap?”, finns en påtaglig risk för ny världsbrand – ifall det från något håll kommer en tändande gnista.

Första världskriget utlöstes av konflikterna på Balkan, närmare bestämt av skottet i Sarajevo. Denna gång kan det bli Nordkorea som med sina kärnvapen skapar ett akut krigsläge, såvida kriget inte uppstår genom att Kina med våld försöker införliva Taiwan. Sammanstötningar mellan kinesiska och amerikanska stridsfartyg i de asiatiska vattnen ger också upphov till krigsrisker.

Frågan blir då förstås hur ett öppet krig, oavsett den utlösande orsaken, ska kunna undvikas. Graham Allison har inget bestämt svar. Men han pekar på hur USA och Sovjetunionen lyckades förhindra att Kubakrisen 1962 ledde till ett krigsutbrott, när hotet om ett sådant var som mest påtagligt.

Året därpå – ganska kort innan han mördades – höll president John F Kennedy ett tal där han pläderade för maktdelning, istället för strävan efter hegemoni, som ett bättre sätt att hantera stormaktskonflikter. Enligt Graham Allison borde detta tänkesätt gälla även idag, om man ska kunna avvärja krigsrisker.

Han pekar också på Kinas äldre historia, där de två konkurrerande kejsardynastierna Song och Liao för omkring 1 000 år sedan lyckades göra upp om att samexistera i olika delar av det stora landet. Trots att den grundläggande konflikten mellan dem förblev olöst, gavs därmed möjlighet till en långvarig fredsperiod.

Dessa insikter är något att ta med sig från Engelsbergskonferensen, där temat har varit vad vi kan lära av historien.

Vad som i verkligheten ska hända beror dock på ledare som Donald Trump och Xi Jinping – eller deras efterträdare. Det känns inte så betryggande, även alla inblandade borde se det gemensamma intresset av att lösa konflikten mellan USA och Kina med annat än militära medel.

 

 

 

 

Johan Schück

Jag är journalist med bred samhällsekonomisk inriktning. Mina intressen gäller främst makroekonomi, ekonomisk politik och internationell ekonomi.

Tel. 070 620 1138
Epost: johan.schuck@johanschuck.se

Nya artiklar

Årets största hot för globala ekonomin beror på världens politiska konflikter

Världen står inför flera stora kriser under 2022.  Demokratin är utmanad i en rad länder, varav några i Europa. Geopolitiskt blir spänningarna allt större...

Offentligt överskottsmål har gjort sitt, dags att gå över till ett balansmål

Sverige borde ändra regler för sina offentliga finanser. Idag krävs överskott under en konjunkturcykel, men allt fler röster höjs för ett balansmål eller visst...

Inför 2022: Vi behöver oberoende experter som Lars Calmfors

Räkna med att det kommande året blir stökigt! Världen kämpar fortfarande med pandemin och dess ekonomiska följder. Detta påverkar även ett förhållandevis välfungerande land...

Goda ekonomiska utsikter inför 2022 trots bakslag med pandemin

Ekonomin ser ganska ljus ut inför 2022, trots att pandemin plågar oss igen. Det kommande året kan faktiskt leda till en mild högkonjunktur. Men...

Inflationen gäller mycket mer än snabbt stigande energipriser

Inflationen verkade länge vara borta, men nu är den här igen. Sverige hade prisökningar på 3,6 procent i november och flera länder ligger ännu...