Magdalena Andersson – lättare att bli statsminister än vinna budgetvotering

Om exakt två veckor väljs Magdalena Andersson till ny ordförande för Socialdemokraterna. Eftersom ingen annan kandiderar, blir beslutet givet. Därför var det helt rätt att tacka finansministern för hennes åtta år på posten som Nationalekonomiska föreningen gjorde på onsdagen.

Men så mycket mer än att Magdalena Andersson ersätter Stefan Löfven vet man inte. Det är inte självklart att den nya partiordföranden också genast blir statsminister och inte heller är det givet att den avgångna finansministern får stöd för sin budget. Mycket kan hända under de närmaste månaderna.

För Magdalena Andersson finns ändå mycket att fira. Det är ett stort steg att väljas till partiordförande, efter att ha varit finansminister under nästan två mandatperioder. Även om det inte är helt klart att hon blir Sveriges första kvinnliga statsminister, så ligger det mycket nära till hands.

Det finns visserligen problem på rödgröna sidan, främst mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Centern har också meningsskillnaderna med Miljöpartiet, framför allt kring skogsfrågorna. Socialdemokraterna håller dock hittills främst på Centern, eftersom detta parti kan tänkas byta till den borgerliga sidan – något som är svårare att tänka sig för MP eller V (annat än tillfälligt).

För Socialdemokraterna kan det dock bli svårt att hålla ihop de tre partierna – Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – vars röster de behöver för att få Magdalena Andersson vald till statsminister. De behöver visserligen inte få deras aktiva stöd, men de får inte rösta aktivt emot. Nedlagda röster är i detta sammanhang lika med jaröster.

Mot Socialdemokraterna står dock inte något enhetligt block, eftersom Moderaternas ledare Ulf Kristersson är inriktad på att låta sitt eget parti bilda regering med Kristdemokraterna och kanske Liberalerna. Däremot vill han inte ha ett regeringssamarbete med Sverigedemokraterna, eftersom skillnaden i viktiga frågor upplevs som allt för stora.

Sverigedemokraternas svar till Ulf Kristersson blir då att hålla frågan om deras medverkan öppen. SD-ledaren Jimmie Åkesson vill inte binda sig för ett begränsat samarbete, utan är i så fall beredd att låta sina röster användas även till stöd för Socialdemokraterna. Tanken tycks vara att SD-rösterna ska kunna användas på ett sätt som ännu så långt är omöjligt att förutse.

I detta läge är nog chansen större att Magdalena Andersson blir vald till statsminister än att Ulf Kristersson lyckas bli det. Det kan visserligen ta tid och kräva uppoffringar, men det är ändå lättare att hitta lösningar som på olika fält passar för Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

För Moderaterna och Sverigedemokraterna, två nästan lika stora partier, är det nog betydligt värre att bli överens. I konfliktfrågor är det svårt att tänka sig hur Ulf Kristersson ska kunna ge med sig inför Jimmie Åkesson. SD-ledaren har, å andra sidan, ingen anledning att ge efter, när hans parti ändå inte ges någon styrande roll.

Slutsatsen tycks alltså bli att Magdalena Andersson väljs till statsminister för återstoden av mandatperioden. Men det kan ta sin tid och Stefan Löfven kommer inte att kunna lämna statsministerposten, utan blir tills vidare ledare för en övergångsregering. Vem som bor i Sagerska palatset och förfogar över Harpsund runt jul och nyåret är än så länge oklart.

Först ska dock frågan om budgeten avgöras. I slutet av november ska riksdagen fatta de avgörande besluten som visar om det blir S/MP-regeringens budgetförslag eller M/KD-partiernas förslag som ska bli statens budget för 2022. En bit in i december kommer sedan de slutliga förslag som gör saken helt klar.

Den viktiga skillnaden mot besluten om statsministern är att det i detta sammanhang krävs ja-röster och inga andra. En avgörande fråga blir också vilka partier som slutligen är beredda att överge sina egna förslag, till förmån för det ena eller andra förslagen i slutomröstningen. Stefan Löfvens regering har tidigare förlorat budgetvoteringen vid två tillfällen och fått regera med en borgerlig budget.

Sådant kan inträffa igen, även med en ny socialdemokratisk statsminister. Magdalena Andersson verkar beredd att regera under en period med en borgerlig budget. Det kan också uppstå en ovanlig situation där Jimmie Åkesson tar chansen att försöka driva igenom SD-kraven, med hjälp av å andra sidan borgerliga och å andra sidan socialdemokratiska röster.

Tiden fram till september 2022 kommer att leva kvar som en besynnerlig period. Nu verkar det dessutom som nästa val, om knappt ett år, kan bli ovanligt jämnt. Men då har väljarna i alla fall kunna säga hur de vill ha det.