Blogg

Riksbanken vill bort från minusräntan

Riksbanken överraskar genom att hålla fast vid sin prognos om en höjning av reporäntan kring nästa årsskifte. Med detta går man emot alla utomstående bedömare som trodde att planerna på en räntehöjning skulle överges. Vad Riksbanken nu har beslutat är…