Hem Blogg

Blogg

Vad är det som saknas? Den frågan är ofta viktigast när man läser regeringens utläggningar om den ekonomiska politiken. Det väsentliga står mellan raderna. Så...
Är skattereformen lagd på hyllan? Den lyste i varje fall med sin totala frånvaro när statsminister Stefan Löfven läste upp regeringsdeklarationen. Vad han där...
Riksbanken överraskar genom att hålla fast vid sin prognos om en höjning av reporäntan kring nästa årsskifte. Med detta går man emot alla utomstående...
Den svenska skolan klarar inte sitt uppdrag att ge alla elever likvärdig utbildning. Stora insatser har gjorts för att kompensera för växande skillnader. Men...

Johan Schück

Jag är journalist med bred samhällsekonomisk inriktning. Mina intressen gäller främst makroekonomi, ekonomisk politik och internationell ekonomi.

Tel. 070 620 1138
Epost: johan.schuck@johanschuck.se

Nya artiklar

Stora skattehöjningar att vänta om Magdalena Andersson får bestämma

Magdalena Andersson som ny S-ledare betyder att det inte blir någon ny fastighetsskatt. Men annars är det fritt fram för skattehöjningar på en rad...

Återhämtningen går långsammare: konjunkturuppgången börjar dämpas

Konjunkturen tappar tempo. Ekonomin pekar fortfarande uppåt, men inte lika starkt som tidigare i år. Tillväxten hämmas av brist på lediga resurser, allt ifrån...

Urvattnad ekonomisk politik och svag regering väntar efter tyska valet

Temperaturen stiger i den tyska valrörelsen, där utgången fortfarande är mycket oviss. Vilka frågor är viktigast för partierna och vad kan vi förvänta oss...

Fara för kraftigt överhettad ekonomi till följd av regeringens valbudget

Sveriges ekonomi är redan inne i en stark återhämtning ur krisen. I det läget vill regeringen sätta in kraftiga stimulanser som ska påskynda uppgången....

Stefan Löfvens avgång bäddar för ännu en regeringskris

Stefan Löfvens avgång gör att sannolikheten för en regeringskris i höst plötsligt ökar. Hans efterträdare får svårare att driva igenom en budget, särskilt som...