Hem Blogg Internationellt

Internationellt

Coronavirusets spridning - och hur man försöker hindra den - håller på att driva världsekonomin in i en recession. Om alltihop fortsätter som hittills,...
De senaste dagarnas krisåtgärder för att hålla igång ekonomin är nödvändiga, men räcker ändå inte. Mer måste snart komma, i både Sverige och omvärlden. Måndagens...
Vi lever i krisernas tid, där nedgångar och uppgångar följer tätt på varandra. Så har det varit i närmare 50 år, alltsedan kopplingen mellan...
Coronaviruset sprider oro över hela världen, också i ekonomin. Det senaste är att OECD justerar ner sin prognos för den globala tillväxten under 2020....

Johan Schück

Jag är journalist med bred samhällsekonomisk inriktning. Mina intressen gäller främst makroekonomi, ekonomisk politik och internationell ekonomi.

Tel. 070 620 1138
Epost: johan.schuck@johanschuck.se

Nya artiklar

Ekonomisk politik i normlöst tillstånd – vad är det egentligen som gäller?

Ett normlöst tillstånd råder i den ekonomiska politiken. Det är oklart vad man ska hålla sig till när sådant som överskottsmål och inflationsmål inte...

Ekonomisk Debatt recenserar Schücks ABC

Min bok Schücks ABC (Dialogos Förlag) har just fått en mycket positiv recension i tidskriften Ekonomisk Debatt. Denna tidskrift, som grundades av nyligen avlidne Assar...

Småföretagen och jobben får vänta när Sverige går mot en regeringskris

Regeringens öde vilar i parternas händer. En svårlöst regeringskris hotar om arbetsgivare och fack inte klarar att göra upp om arbetsrätten. Men en avtalslösning,...

Starka offentliga finanser behöver återställas i god tid före nästa kris

Pengar är inte gratis, ens under den djupa coronakrisen. Nu finns behov av generösa stimulanser, men det är också nödvändigt att hitta en väg...

Assar Lindbeck – forskare, pedagog, debattör och opinionsbildare

Det är svårt att överdriva Assar Lindbecks betydelse. Under mer än ett halvsekel var han Sveriges mest inflytelserike nationalekonom. Med honom försvinner en ledande...