Internationellt

Mer ekonomi gör världen fredligare

Ekonomin styr inte för mycket, utan snarare för litet. Krigsriskerna skulle vara mindre, om världens politiska makthavare brydde sig mer om människors materiella välstånd. Den reflektionen ligger nära till hands när man lyssnar på historikern och journalisten Anne Appelbaum, som…